.

.

sobota 23. marca 2013

Numerácia - cvičenia

Numerácia 1. ročník:
http://www.funnylearn.com/connect-the-dots-4--counting-math-.html
Spojte čísla - vznikne obrázok.

http://www.ictgames.com/dinoplacevalue.html
Zápis čísla - desiatky+jednotky.

http://www.ictgames.com/dinoplacevalue.html
Rozložte číslo na desiatky a jednotky.

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/DogBone/gamebone.html
Skúste nájsť dané číslo.

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-properties-and-ordering.html#ntrack
Správne priraďte čísla.

http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/teddy-numbers
Nakŕm medvedíka.Numerácia 2. ročník:
http://www.funnylearn.com/connect-the-dots-5--counting-math-.html
 Spojte čísla - vznikne obrázok.

Geometria - cvičenia

Geometria 2. - 4. ročník:
http://www.funnylearn.com/verbal-reasoning--math-.html
Body - cvičenie.

Čas - cvičenia

Čas 4. ročník:
http://www.funnylearn.com/time-clock-math/1/
Cvičenia a hry.

Delenie - cvičenia

Delenie 2. - 4. ročník:
http://www.funnylearn.com/fractions-division-math/1/
Cvičenia a hry.

Násobenie - cvičenia

Násobenie 2.  ročník:

http://www.funnylearn.com/spongebob-counting-arithmetic--math-.html 
Určuj násobky čísel - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/connect-the-dots-6--counting-math-.html
Spájaj násobky čísla - vznikne obrázok - cvičenie.


Násobenie 3. - 4. ročník:
http://www.funnylearn.com/multiplication-math/1/
Cvičenia a hry.

Odčítanie - cvičenia

Odčítanie 1. ročník:
http://www.funnylearn.com/subtraction-exercise--math-.html
Priraďovaním obrázkov odkryte obrázok - hra.

http://www.funnylearn.com/subtraction-table--math-.html
Kliknite na obrázok a priraďte správny výsledok - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/subtraction-practise-exercises--math-.html
Kliknite na správny výsledok - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/subtraction-practise-exercises-3--math-.html
Vyber si, ktoré číslo chceš odčítať - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/grid-subtraction--math-.html
Výsledok je daný, vytvor správny príklad - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/subtraction--math-.html
Z číslic vytvor príklad - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/math-subtraction.html
Vyhľadajte správne dvojice - pexeso.

http://www.funnylearn.com/scooby-math-subtraction.html
Cvičenie so Scoobym.

http://www.funnylearn.com/subtraction-practise-exercises-2--math-.html
Zábavné cvičenie s prechodom cez 10.

http://www.ixl.com/math/grade-1
Príklady na sčítanie (substraction).Odčítanie 2. ročník:
http://www.ixl.com/math/grade-1
Príklady na sčítanie (substraction).

Poradie - cvičenia

Poradie 1. ročník:
http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/
Hra

Určovanie počtu - cvičenia

Určovanie počtu 1. ročník:
http://www.softschools.com/counting/games/
Položte do košíka daný počet mrkvičiek - hra.

http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_3/
Napíšte do okienka daný počet (do 3) - hra.

http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_5/
Napíšte do okienka daný počet (do 5) - hra.

http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_10/
Napíšte do okienka daný počet (do 10) - hra.

http://www.funnylearn.com/counting-numbers--math-exercise-.html
Spočítajte predmety - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/fish-count--math-.html
Spočítajte rybky - cvičenie.

http://www.harcourtschool.com/activity/identify11-30/
Spočítajte a kliknite na správne číslo.

http://www.ictgames.com/sharknumbers.html
Spočítajte a nájdite so žralokom správne číslo.

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/memorynumbers.swf 
Nájdite správnu dvojicu - pexeso.

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/infantil/numbers/dognumbers.swf
Nájdi daný počet psíkov - hra.

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/numbers/numbers05.swf
Spočítaj húseničky.

http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html
Urči správny počet.

http://www.toytheater.com/how-many.php
Rozkvitnutý kvetináč.

http://www.toytheater.com/bowling.php
Bowling - hra.

http://www.sadlier-oxford.com/math/enrichment/grK/chapter5/0005en.htm
Vyznač daný počet.Určovanie počtu 2. ročník:  
http://www.harcourtschool.com/activity/identify11-30/ 
Urči správny počet.


http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_30/ 
Napíšte do okienka daný počet (do 30) - hra.

http://www.softschools.com/counting/games/counting_up_to_100/
Napíšte do okienka daný počet (do 100) - hra.Určovanie počtu 3. ročník:  
 http://www.harcourtschool.com/activity/numbers_to_1000/
Vyznač tisícky, stovky a desiatky.

Sčítanie - cvičenia

Sčítanie - 1. ročník:
http://www.softschools.com/math/addition/learning_addition_for_kids/
Sčítajte  a kliknite na správny výsledok - hra.

http://www.funnylearn.com/alien-addition-math.html
Cvičenie s mimozemšťanmi - vyberte správny príklad.

http://www.funnylearn.com/addition-table--math-.html
Kliknite na štvorček - objaví sa príklad. Priraďte správny výsledok - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/addition-grid--math-.html 
Výsledok je daný - urči dva sčítance - hra.

http://www.funnylearn.com/addition-math-2.html
Vyberte správny výsledok z troch možností - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/math-addition.html
Nájdite správnu dvojicu - pexeso.

http://www.funnylearn.com/addition-exercise-math.html
Oberte zo stromu správny výsledok - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/eddy-math-addition.html
Vyberte správny výsledok zo štyroch možností - cvičenie.

http://www.funnylearn.com/tom-and-jerry-math-addition.html
Cvičenie s Tomom a Jerrym.

http://www.funnylearn.com/Ninja-Turtles-math-addition.html
Cvičenie s Ninja Turtles.

http://www.funnylearn.com/powerpuff-girls-math-addition.html
Vyber správny výsledok - cvičenie.

http://www.ixl.com/math/grade-1
Príklady na sčítanie (addition).


Sčítanie - 2. ročník:
http://www.funnylearn.com/two-digit-plus-one-digit-plus-addition--math-.html
Sčítanie s duchmi - hra.

http://www.funnylearn.com/addition-grid--math-.html 
Výsledok je daný - urči dva sčítance - hra.

http://www.funnylearn.com/math-addition.html
Nájdite správnu dvojicu - pexeso.

http://www.funnylearn.com/monkey-math-addition.html
Cvičenie s opičkou v labyrinte.

http://www.toytheater.com/bowling.php
Hoďte guľou a spočítajte kolky... - hra.Sčítanie - 3. ročník: 
http://www.funnylearn.com/two-digit-plus-two-digit-plus-addition--math-.html
Sčítanie s duchmi - hra.

Písomné sčítanie - cvičenia

Písomné sčítanie 1. - 2. ročník:
http://www.softschools.com/counting/games/addition.jsp
Kliknite na správny výsledok (znázornenie s obrázkami) - cvičenie.

http://www.ixl.com/math/grade-1
Príklady na sčítanie (addition).

Písomné odčítanie - cvičenia

Písomné odčítanie 1. - 2. ročník
http://www.softschools.com/counting/games/subtraction.jsp
Kliknite na správny výsledok (znázornenie s obrázkami) - cvičenie.

http://www.ixl.com/math/grade-1
Príklady na odčítanie (substraction).

Násobenie - pracovné listy

Násobenie - 2. - 4. ročník
http://www.softschools.com/counting/worksheets/multiplication.jsp
Vygeneruje PL (s obrázkami).

http://www.senteacher.org/Worksheet/27/Multiplication.xhtml
Vygeneruje tabuľku násobenia.

Násobenie - cvičenia

Násobenie 2. - 4. ročník
http://www.softschools.com/counting/games/multiplication.jsp
Vyberte správny výsledok - hra.

Párne, nepárne čísla

Párne, nepárne čísla 2. - 4. ročník:

http://www.softschools.com/math/games/odd_even_number_game.jsp
Kliknite na párne (even), alebo nepárne číslo (odd) - cvičenie.

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-properties-and-ordering.html#ntrack

Usporiadanie - cvičenia

Usporiadanie 1. ročník:
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/numbers/rocket.swf 
Odštartuj raketu.


Usporiadanie 1. - 4. ročník
http://www.softschools.com/math/games/missing_number.jsp
Nájdite a doplňte chýbajúce číslo - hra.

http://www.funnylearn.com/numbers-to-line--math-.html
Usporiadajte čísla do 20.

http://www.funnylearn.com/put-the-numbers--math-.html
Usporiadajte opičkine čísla - cvičenie.

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/number_ordering/play/popup.shtml
Usporiadajte čísla od najväčšieho po najmenšie.

Porovnávanie - cvičenia

Porovnávanie 1.- 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/games/less_than_greater_practice.jsp
Kliknite na správny znak - hra.

piatok 22. marca 2013

Geometrické tvary - cvičenia

Identifikácia tvarov:
http://www.softschools.com/math/geometry/shapes/match_geometric_shapes/
 

http://www.softschools.com/math/geometry/shapes/solids/games/

Rímske čísla - pracovné listy

Rímske čísla:
http://www.softschools.com/math/worksheets/roman_numeral.jsp

Zaokrúhľovanie - pracovné listy

Zaokrúhľovanie:
http://www.softschools.com/math/worksheets/rounding_numbers.jsp
Zaokrúhľovanie na 10, 100, 1000.

Numerácia - pracovné listy

Numerácia 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/placevalue_worksheets.jsp
Napíšte hodnotu podčiarknutých číslic v PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/9/Number.xhtml
Vygeneruje čísla, ktoré zadáte.

http://www.senteacher.org/Worksheet/29/Number.xhtml
Vygeneruje tabuľku s číslami.

http://www.fun2write.com/maths.shtml?gclid=CKu34_OHpbYCFYqvzAod7mMAMg
Rôzne pracovné listy.

Čas - pracovné listy

Čas 1. - 2. ročník:
http://www.softschools.com/time/printable_time_worksheets_in_pdf/
Vygeneruje PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/18/TellingTheTime.xhtml
Vygeneruje PL (celé hodiny, štvrťhodiny...)Čas 4. ročník: 
http://www.softschools.com/quizzes/math/time_measurement/quiz703.html 

http://www.senteacher.org/Worksheet/18/TellingTheTime.xhtml
Vygeneruje PL (celé hodiny, štvrťhodiny...)

Najmenšie a najväčšie číslo - pracovné listy

Najmenšie a najväčšie číslo 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/minimum_maximum.jsp
Vygeneruje PL.

Usporiadanie - pracovné listy

Usporiadanie 1. - 2. ročník
http://www.softschools.com/math/worksheets/count_by2_3_4_5.jsp
Počítajte po 2, 3, 4, 5 a 10. Vygeneruje PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/20/Primary.xhtml
Vygeneruje čísla - doplňte postupnosť.
Usporiadanie 1.- 4. ročník :
http://www.softschools.com/math/worksheets/lessthan_greater.jsp
Vygeneruje PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/20/Primary.xhtml
Vygeneruje čísla - doplňte postupnosť.Písomné násobenie - pracovné listy

Písomné násobenie 2. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/multiplication_worksheets.jsp
Zadajte, koľkociferné čísla chcete násobiť, potom vygenerujte PL.

Číselná os - pracovné listy

Číselná os 1. - 2. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/number_line.jsp

Zápis čísel - pracovné listy

Zápis čísel 2. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/number_words/
Prečítajte si každú otázku a napíšte správne číslo.

Slovné úlohy - pracovné listy

Slovné úlohy 3. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/word_problems/worksheets/
Vygeneruje PL aj s odpoveďami.

Dopĺňanie znamienok - pracovné listy

Dopĺňanie znamienok 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/print_sheets.jsp
Zadajte, koľkociferné čísla chcete sčítať, potom vygenerujte PL. 

Písomné odčítanie - pracovné listy

Písomné odčítanie 1. - 2. ročník:
http://www.softschools.com/counting/worksheets/subtraction.jsp 
Vygeneruje PL (s obrázkami).

http://www.senteacher.org/Worksheet/24/Arithmetic.xhtml
Vygeneruje PL.


Písomné odčítanie 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/subtraction_worksheets.jsp
Zadajte, koľkociferné čísla chcete sčítať, potom vygenerujte PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/24/Arithmetic.xhtml
Vygeneruje PL.

Písomné sčítanie - pracovné listy

Písomné sčítanie 1. - 2. ročník:
http://www.softschools.com/counting/worksheets/addition.jsp
Vygeneruje PL (s obrázkami).

http://www.senteacher.org/Worksheet/24/Arithmetic.xhtml
Vygeneruje PL.Písomné sčítanie 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/addition_worksheets.jsp
Zadajte, koľkociferné čísla chcete sčítať, potom vygenerujte PL.

http://www.senteacher.org/Worksheet/24/Arithmetic.xhtml
Vygeneruje PL.

Určovanie vzoru - pracovné listy

Určovanie vzoru 1.- 3. ročník:
http://www.abcteach.com/free_math_worksheet_form.php?definition_id=8
Vygeneruje PL aj so správnymi odpoveďami.

Zlomky - pracovné listy

Zlomky 4. ročník:
http://www.abcteach.com/free_math_worksheet_form.php?definition_id=20
Vygeneruje PL aj so správnymi odpoveďami.

Dopĺňanie sčítanca - pracovné listy

Dopĺňanie sčítanca 1. - 2. ročník:
http://www.abcteach.com/free_math_worksheet_form.php?definition_id=16

Vygeneruje PL aj so správnymi odpoveďami.http://www.softschools.com/math/worksheets/algebra_worksheets.jsp

Porovnávanie - pracovné listy


Porovnávanie 1. - 2. ročník:
http://www.abcteach.com/free_math_worksheet_form.php?definition_id=4
Vygeneruje PL aj so správnymi odpoveďami.Porovnávanie 1. - 4. ročník:
http://www.softschools.com/math/worksheets/lessthan_greater.jsp 
Vygeneruje PL aj so správnymi odpoveďami.