.

.

sobota 23. marca 2013

Usporiadanie - cvičenia

Usporiadanie 1. ročník:
http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/numbers/rocket.swf 
Odštartuj raketu.


Usporiadanie 1. - 4. ročník
http://www.softschools.com/math/games/missing_number.jsp
Nájdite a doplňte chýbajúce číslo - hra.

http://www.funnylearn.com/numbers-to-line--math-.html
Usporiadajte čísla do 20.

http://www.funnylearn.com/put-the-numbers--math-.html
Usporiadajte opičkine čísla - cvičenie.

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/number_ordering/play/popup.shtml
Usporiadajte čísla od najväčšieho po najmenšie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára